Εορτασμός μνήμης Αγίου Κυρίλλου ΣΤ’ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Συντάκτης Νewsroom 26 Απριλίου, 2011 09:52

Από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της μνήμης του Ιερομάρτυρος και Εθνομάρτυρος αγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ τοῦ ΣΤ΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως που απαγχονίστηκε τον Απρίλιο του 1821 στην Αδριανούπολη. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Πύθιο, όπου βρίσκεται ο τάφος του αγίου, και στην Νέα Ορεστιάδα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

“Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Θρακῶν ὅτι, ἐπὶ τῇ μνὴμῃ τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ Ἐθνομάρτυρος ἁγίου Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Υ τοῦ ΣΤ΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀπαγχονισθέντος κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 1821, ἐν Ἀδριανουπόλει, προγραμματίζονται θρησκευτικαὶ καὶ πολιτιστικαὶ ἐκδηλώσεις εἰς Πύθιῳ, ἔνθα ὁ τάφος τοῦ ἁγίου, καὶ ἐν Νέᾳ Ὀρεστιάδι, κατὰ τὸ ὡς κάτωθι Πρόγραμμα·

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατον, 30 Ἀπριλίου 2011

6.30 μ.μ. Ὑποδοχὴ ἐν Πυθίῳ ἱερῶν λειψάνων ἁγίου Κυρίλλου ΣΤ΄ καὶ συνεχείᾳ Ἑσπερινός εἰς Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Πυθίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ῦ.

Κυριακὴ Ἀντιπάσχα, 1 Μαΐου 2011

7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Πυθίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀ ν θ ί μ ο υ.

10.30 π.μ. Λιτάνευσις ἱερᾶς εἰκόνος καὶ ἱερῶν λειψάνων ἐν Πυθίῳ.

6.30 μ.μ. Ὑποδοχὴ ἐν Νέᾳ Ὀρεστιάδι ἱερῶν λειψάνων ἁγίου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ΄ καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἑσπερινὸς εἰς Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Ὀρεστιάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως  κ. Ἀ ν θ ί μ ο υ.

8.00 μ.μ. Λιτάνευσις ἱερᾶς εἰκόνος καὶ λειψάνων καὶ ἀρτοκλασία εἰς Κεντρικὴν Πλατεῖαν Νέας Ὀρεστιάδος.

9.00 μ.μ. Παραδοσιακοὶ χοροὶ καὶ τραγούδια ἀπὸ Σύλλογον Νέων Νέας Ὀρεστάδος «Οἱ Θράκες» εἰς αὔλειον χῶρον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Ὀρεστιάδος.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Μαΐου 2011

7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Ὀρεστιάδος.

6.30 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εἰς Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Ὀρεστιάδος.”

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου

 


Συντάκτης Νewsroom 26 Απριλίου, 2011 09:52

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV