Εξώδικο Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Έβρου προς στον ΟΠΑΔ

Συντάκτης Νewsroom 29 Νοεμβρίου, 2011 12:24

Από την τσέπη τους θα πληρώνουν τις ιατρικές επισκέψεις οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου. Από την 1η Δεκεμβρίου, οι γιατροί όλης της χώρας προχωρούν σε επισχέσεις συμβάσεων με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), λόγω χρεών του Οργανισμού. Οι ανεξόφλητες οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους γιατρούς ανέρχονται σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν την επίσκεψη και θα υποβάλλουν στον ΟΠΑΔ την απόδειξη, προκειμένου να εισπράττουν το μέρος της δαπάνης που δικαιούνται. Σχετική απόφαση έχει πάρει το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Όπως ήταν αναμενόμενο οι αντιδράσεις σωματείων εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ δεν άργησαν, μεταξύ αυτών και η «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ, η οποία προχώρησε στην αποστολή εξώδικου προς τον ΟΠΑΔ.

 

 

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του στο Σουφλί Ν. Έβρου εδρεύοντος Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» και συντετμημένα «Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.

*******************

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ν. Έβρου με απόφαση της Γ.Σ. αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης των συμβάσεων με Εσάς από 1-10-2011 έως ότου προβείτε στην εξόφληση των οφειλόμενων μέχρι σήμερα ιατρικών αμοιβών προς τους ιατρούς-μέλη του. Εξ αυτού του λόγου πλέον οι ιατροί στον Έβρο δέχονται τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ στα ιατρεία τους εισπράττοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές.

Προδήλως η απόφαση αυτή του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου θίγει άμεσα χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και εν προκειμένω και τα μέλη μας που είναι αστυνομικοί, ήτοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και συνεπώς δικαιούχοι της υπό του Ο.Π.Α.Δ. παρεχόμενης περίθαλψης και ιδιαίτερα σε μία εξεχόντως δύσκολη οικονομική περίοδο που οι δαπάνες και τα έξοδα παρουσιάζουν μέρα με την μέρα εκρηκτική αύξηση πιέζοντας ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Θεωρούμε ότι υπαίτιοι για αυτήν την κατάσταση είστε Εσείς, καθώς σύμφωνα  με το άρθρο 1 ΠΔ 52/2001 αποστολή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης της, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου πόρων.

Επειδή εκ του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1§2 της υπ΄ αρ. οικ.2/7029/0094  (ΦΕΚ Β΄ 213/17.02.2005) υπουργικής απόφασης στις παροχές που χορηγεί ο Ο.Π.Α.Δ. στους ασφαλισμένους του Δημοσίου-δικαιούχους ανήκουν: η ιατρική περίθαλψη και οι διαγνωστικές ιατρικές πράξεις, η φυσικοθεραπεία-εργοθεραπεία-λογοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία, η φαρμακευτική περίθαλψη, η οδοντιατρική περίθαλψη κλπ. Η ιατρική περίθαλψη μάλιστα περιλαμβάνει την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασθενούς, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο από συμβεβλημένους με Εσάς ιατρούς. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς, καθώς επίσης και παρακλινικές εξετάσεις, πράξεις προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής κλπ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 6 της ως άνω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης- Νέος Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Για όλες αυτές τις παροχές του ΟΠΑΔ μηνιαίως άπαντα τα μέλη μας υποχρεούνται εκ του νόμου σε παρακρατήσεις από τον μισθό τους, οι οποίες όμως πλέον ουσιαστικά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, καθώς όλες οι ως άνω αναφερόμενες παροχές από 1-10-2011 δεν υφίστανται, με αποτέλεσμα ο κάθε ασφαλισμένος να αναγκάζεται να καλύπτει οικονομικά μόνος τους τις τυχόν ανάγκες του για ιατρική περίθαλψη και εν συνεχεία να περιμένει την επιστροφή των χρημάτων του Κάτι τέτοιο όμως εκτός του ότι είναι γνωστό τοις πάσι πως είναι πολύ χρονοβόρο, προϋποθέτει ότι ο κάθε ένας από εμάς θα μπορεί να διαθέτει άμεσα τα χρηματικά αυτά ποσά προκειμένου να πληρώσει τον γιατρό του, κάτι όμως που δυστυχώς δεν ισχύει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με αποτέλεσμα τελικά να μην πηγαίνουμε στους γιατρούς και συνεπώς να μην έχουμε ιατρική περίθαλψη.

Επειδή είναι άκρως παράνομο να υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές χωρίς κατ΄ ουσίαν να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμεθα έντονα για τη παραπάνω αντίθετη στο νόμο συμπεριφορά Σας, και Σας Προσκαλούμε να εξοφλήσετε το σύνολο των μέχρι σήμερα υποχρεώσεών σας απέναντι στους ιατρούς-μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, έτσι ώστε να αρθεί η αναστολή των συμβάσεών τους με Εσάς και να πάψουμε να πληττόμαστε με την σειρά μας κι εμείς.

Σε αντίθετη περίπτωση ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα οδηγηθούμε στη δυσάρεστη θέση να κινηθούμε εναντίον σας (πράγμα το οποίο βεβαίως θέλουμε να αποφύγουμε) για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Σουφλί, 21-11-2011

Για το εξωδίκως Δηλόν Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» και συντετμημένα «Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε.».

 

 

 


Συντάκτης Νewsroom 29 Νοεμβρίου, 2011 12:24

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV