Εξαιτίας της παύσης λειτουργίας των ΥΕΒ έχει παραλύσει η αγορά γεωργικών μηχανημάτων

Συντάκτης Νewsroom 6 Απριλίου, 2011 10:49

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την εκπόνηση ολοκληρωμένου οργανογράμματος για τον καθορισμό των υπηρεσιών, που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των   Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιών.


Στην  αναφορά  της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Με το άρ. 186 παρ. 14 του Ν. 3852/2010, οι αρμοδιότητες της εκμηχάνισης και του εξηλεκτρισμού της γεωργίας, που ασκούσαν οι υπηρεσίες αυτές, μεταβιβάζονται ρητά στις νέες αιρετές Περιφέρειες.

Όμως στα Π.Δ. με τα οποία καθορίζονται τα οργανογράμματα των Περιφερειών δεν προβλέπεται η δημιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών, ούτε αποδίδονται οι αρμοδιότητες αυτές σε άλλες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των πρώην ΥΕΒ (Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων), σε μερικές περιπτώσεις, τοποθετήθηκε σε υπηρεσίες με άλλα αντικείμενα, ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός και για την τύχη των αρχείων τους.

Σύμφωνα με το νόμο οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες, πλην όμως, στα οργανογράμματα των Περιφερειών δεν προβλέφθηκε η δημιουργία Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων με συνέπεια, από 1/1/2011 να μην είναι δυνατή η πώληση ή η μεταβίβαση γεωργικών μηχανημάτων.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει φέρει σε πλήρη αδράνεια το δυναμικό της υπηρεσίας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε λειτουργίες της αγοράς, που διέρχονται μέσα από τις δομές της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η  διοικητική αδράνεια της ΥΕΒ επιφέρει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στην αγορά αγροτικών μηχανημάτων που τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς, μια από τις αρμοδιότητες που είχε για χρόνια η υπηρεσία έχει να κάνει με την έκδοση Δελτίων Ταξινόμησης κατά την εισαγωγή των τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εισαγωγή ενός γεωργικού μηχανήματος, απαραίτητο έγγραφο αποτελεί το Δελτίο Ταξινόμησης, το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας που ανήκει ο εισαγωγέας. Το έγγραφο αυτό είναι προϋπόθεση για την έκδοση, Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας, από την αντίστοιχη υπηρεσία της Νομαρχίας του αγοραστή.

Τα  τελευταία δύο χρόνια η αγορά των γεωργικών μηχανημάτων παρουσιάζει πτώση σχεδόν 60%, φέρνοντας τις επιχειρήσεις του κλάδου σε πολύ δύσκολη θέση.

Οι  Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιών, που έπαυσαν να λειτουργούν στις 31/12/2010, διαδραμάτιζαν πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων, με την άσκηση ελέγχου της εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τις εισαγωγές και μεταβιβάσεις καινούριων και μεταχειρισμένων ελκυστήρων, την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών (δελτία ταξινόμησης, άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας) και την είσπραξη των σχετικών με αυτές τις πράξεις παραβόλων, που έχει θεσπίσει το ΥΠΑΑΤ».

 

Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τον κύριο Υπουργό για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις περαιτέρω ενέργειες  προκειμένου να εκπονηθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό οργανόγραμμα για κάθε Περιφέρεια, ώστε να ορίζονται ξεκάθαρα ποιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εργασιών των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων, που λειτουργούσαν στις  Νομαρχίες, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων υπηρεσιακών μονάδων όπου αυτό απαιτείται και κρίνεται αναγκαίο για τη εύρυθμη  λειτουργία τους.

 

 


Συντάκτης Νewsroom 6 Απριλίου, 2011 10:49

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV