Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αυτοπαραγωγής (NET METERING) στο 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 18 Αυγούστου, 2021 10:27

Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αυτοπαραγωγής (NET METERING) στο 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Άρχισε η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αυτοπαραγωγής (NET METERING) στη στέγη του 4ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, κτίριο το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Αποτελεί την 1η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος NET METERING σε δημόσιο κτίριο στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ως NET METERING νοείται ο συμψηφισμός παραγόμενης‐ καταναλισκόμενης ενέργειας, επιτρέποντας στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Με τη διαδικασία αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική για το εν λόγω κτίριο και τη σχολική κοινότητα, αφού το σύστημα τροφοδοτεί και την αντλία θερμότητας που έχει εγκατασταθεί για τη θέρμανση, ενώ ενισχύει τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας στις μικρές ηλικιακές ομάδες που φοιτούν στο σχολείο, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.


Συντάκτης Νewsroom 18 Αυγούστου, 2021 10:27

Συνεντεύξεις

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV