Δημιουργείται η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Έβρου

Συντάκτης Νewsroom 11 Απριλίου, 2011 00:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για την δημιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στον Έβρο

Σήμερα, η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της. Όλοι αναγνωρίζουν ότι εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη, εάν δεν αυξηθεί το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό εισόδημα, η κατάσταση συνεχώς θα επιδεινώνεται. Για να υπάρξει όμως ανάπτυξη θα πρέπει να υλοποιηθούν και οι αντίστοιχες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, ώστε να διευρυνθεί η παραγωγική μας βάση, να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές ή/και να αυξήσουμε τις εξαγωγές σε εκείνους τους τομείς που πλεονεκτούμε συγκριτικά, να επενδύσουμε εν τέλει στην πραγματική οικονομία.

Ο Έβρος παρουσιάζει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Διαθέτει τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (1,7 εκατ. στρ. συνολικά). Μόνο από τα υπολείμματα των καλλιεργειών, τα δασικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, με παράλληλη καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μονάδες συμπαραγωγής (ηλεκτρική ενέργεια – θερμότητα) που να ξεπερνούν τα 50 ΜW. Η αξιοποίηση της συνολικής διαθέσιμης βιομάζας τον νομό μας μπορεί να φέρει επενδύσεις στην συμπαραγωγή της τάξης των 150 εκατ. ευρώ για τα 50 ΜW και 100 εκατ. ευρώ για τα θερμοκήπια δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης.

Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να ξεκινήσει η όποια πρωτοβουλία για την υλοποίηση των μονάδων αυτών, είναι η δημιουργία ενός ικανοποιητικού επενδυτικού σχήματος. Θα πρέπει να εξευρεθούν κεφάλαια που θα αγγίζουν το 50% του κόστους των επενδύσεων. Εξάλλου, καμιά τράπεζα δημόσια ή ιδιωτική, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), ή το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΤΕΑΝ) δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν το εκάστοτε έργο εάν δεν υπάρξουν αντίστοιχα ιδιωτικά κεφάλαια.

Συνεπώς, άμεσος στόχος μας είναι η δημιουργία επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 3 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της πρώτης μονάδας συμπαραγωγής των 2,2 MW, συνολικού κόστους 6 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Καλούνται, επομένως, όλοι οι Δημόσιοι Φορείς, τα Επιμελητήρια, οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, τα Εργατικά Κέντρα η Ε.Α.Σ., αλλά και κάθε πολίτης του Έβρου εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχουν στις ιδρυτικές συνελεύσεις για την δημιουργία της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Έβρου (ΕΣΕΕ) που θα πραγματοποιηθούν, με την εξής χρονολογική σειρά:

¨      Φέρες, στις 11 Απριλίου, ώρα 20:00, Αίθουσα π Δημαρχείου.

¨      Αλεξανδρούπολη, στις 13 Απριλίου, ώρα 19:00, Ξενοδοχείο Εγνατία.


 

 

 


Συντάκτης Νewsroom 11 Απριλίου, 2011 00:30

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV