Δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και στον Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 18 Μαρτίου, 2020 11:31

Δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και στον Δήμο Σουφλίου

Την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε Σουφλί, Τυχερό, Μεγάλο Δέρειο και Ρούσσα αποφάσισε ο Δήμος Σουφλίου με χθεσινή απόφαση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες Δημάρχου) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουφλίου (Σουφλί, Τυχερό, Μεγάλο Δέρειο και Ρούσσα) , μέσα στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, μέχρι νεωτέρας.


Συντάκτης Νewsroom 18 Μαρτίου, 2020 11:31

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV