Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2011

Συντάκτης Νewsroom 13 Ιουλίου, 2011 08:23

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης ενημερώνει:

ΘΕΜΑ:

« 1ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2011»

 

 

Μετά από επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησαν γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας δεν παρατηρήθηκαν προσβολές από εχθρούς του Βαμβακιού ( Λύγκος, Πράσινο σκουλήκι, Τετράνυχος) που να δικαιολογούν ψεκασμούς με εντομοκτόνα.

Οι επεμβάσεις με εντομοκτόνα σε αυτήν την περίπτωση είναι άσκοπες και εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που βρίσκονται στις βαμβακοφυτείες .

Οι βαμβακοκαλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τις φυτείες τους και σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάποια προσβολή μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου στα τηλέφωνα 2551357165-2551357167-2551357168-2551357169 καθώς και στα τοπικά γραφεία Φερών, Τυχερού, Σουφλίου

 

 

 


Συντάκτης Νewsroom 13 Ιουλίου, 2011 08:23

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV