Δήμος Ορεστιάδας: 12 θέσεις εργασίας στη ΔΗΚΕΠΑΟ

Συντάκτης Νewsroom 6 Νοεμβρίου, 2020 12:46

Δήμος Ορεστιάδας: 12 θέσεις εργασίας στη ΔΗΚΕΠΑΟ

Από σήμερα, 6 Νοέμβριου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για 12 συνολικά θέσεις εργασίας στον Δήμο Ορεστιάδας για τις ανάγκες τις ΔΗΚΕΠΑΟ

Οι προσλήψεις αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό με διάρκεια σύμβασης έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 16 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για δέκα θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού:

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
Ύστερα από την υπ’ αριθ. 72489/31-10-2020, έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθ. 147/2020, 148/2020, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ.  με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 -2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 16 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για δύο θέσεις Καλλιτεχνικών Διευθυντών:

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

                Ύστερα από την υπ’ αριθ. 72489/31-10-2020 Έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθ. 147/2020, 149/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 -2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Χορού 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. : www.dikepao.gr 

            Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.


Συντάκτης Νewsroom 6 Νοεμβρίου, 2020 12:46

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV