Δέσμευση Μαγκριώτη για την ολοκλήρωση του άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο

Συντάκτης Νewsroom 6 Σεπτεμβρίου, 2011 07:45

Εκτελούμενα έργα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Έβρουεπισκέφθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΓιάννηςΜαγκριώτης.

«Η ανάπτυξη της Περιφέρειας παραμένει σταθερή επιλογή της κυβέρνησης καθώς αποτελεί και μοχλό ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Η ολοκλήρωση του δικτύου αναπτυξιακών υποδομών στη Ροδόπη και στον Έβρο θα ενισχύσει τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και τον γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό ρόλο τους στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. Μαγκριώτης.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα παρακάτω έργα:

1 .Κάθετος άξονας 75 της Εγνατίας Οδού: «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» έργο προϋπολογισμού 89 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 20.7.2007 με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσπελασιμότητας (ΕΠ-ΕΠ).

Το Βόρειο τμήμα του άξονα μήκους 14,5χλμ. προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς και προβλέπεται η ολοκλήρωση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2011.

Το Νότιο τμήμα του άξονα, από την Π.Ε.Ο. «Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης» έως τον Κόμβο Πανδρόσου, μήκους 9χλμ., η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» το επανασχέδιασε λόγω κατασκευαστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στον αρχικό σχεδιασμού. Το έργο είναι υπό ένταξη στην Διαχειριστική Αρχή. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό θα ξεκινήσουν σύντομα και ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτιμάται σε 12 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

2. Ανισόπεδος Κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής

Μέσω του κόμβου αυτού, όπως τόνισε ο κ. Μαγκριώτης, θα εξασφαλίζεται η σύνδεση της Βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής, δια της Εγνατίας οδού, τόσο με την πόλη της Κομοτηνής και τις υπόλοιπες περιοχές προς τα δυτικά, όσο και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τις υπόλοιπες περιοχές προς τα Ανατολικά.

Το προεκτιμώμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από την «Εγνατία Οδό ΑΕ» και το έργο είναι ώριμο. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΑΜΘ.

 

3. Κάθετος Άξονας 80 της Εγνατίας Οδού: «Αρδάνιο- Ορμένιο»

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ).

Το τμήμα «Αρδάνιο – Λύρα – Μάνδρα» μήκους 41χλμ. και προϋπολογισμού 86,1εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 22.02.2011. Οι εργασίες στο έργο έχουν ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το Καλοκαίρι του 2014.

Το τμήμα «Μάνδρα – Ψαθάδες» μήκους 14χλμ. και προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια.

Όπως σημείωσε ο κ. Μαγκριώτης, λόγω της κακής διαχείρισης του έργου από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και μεγάλων ευθυνών του αναδόχου το έργο ουσιαστικά είχε σταματήσει το 2009. Η «Εγνατία Οδός ΑΕ» αφού κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο έχει στείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο έργο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτιμάται σε 14 μήνες.

Το τμήμα «Ψαθάδες – Ορμένιο» μήκους 73χλμ. περίπου, έχει κατασκευασθεί και αποδοθεί παλαιότερα στη κυκλοφορία. Εξετάστηκε από την «Εγνατία Οδό ΑΕ» η Ευρεία Παράκαμψη της Ορεστιάδας, μήκους 12 χλμ. με προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή όμως του έργου αντιμετωπίζει σημαντικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

4. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητηστών (ΣΕΑ) Σώστη και Αρδανίου της Εγνατίας Οδού

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε». έχει δημοπρατήσει τη ανάθεση δυο Συμβάσεων Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους ΣΕΑ Σώστη και Αρδανίου της Εγνατίας Οδού».

Για το ζεύγος των ΣΕΑ Αρδανίου έχει υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης ενώ έχει επιλεγεί ο Προσωρινός μειοδότης για το ζεύγος των ΣΕΑ Σώστη και το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.

5. Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης

Η Περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης μήκους 5,55χλμ. συνδέεται με τρία εξωτερικά κέντρα δραστηριότητας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, την Εγνατία Οδό – μέσω υφιστάμενης οδού 700μ. περίπου – και με τον οικισμό Παλαγίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το Ανατολικό τμήμα έχει προϋπολογισμό 45,5 εκατ. ευρώ και απαλλοτριώσεις 5εκ. ευρώ και το Δυτικό τμήμα 17 εκατ. ευρώ και απαλλοτριώσεις 3εκ. ευρώ. Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνεται η βελτίωση της οδού προς Παλαγία, μήκους 2,1χλμ. περίπου και η κατασκευή κλάδου σύνδεσης της με το λιμάνι μήκους 0,5χλμ.

Εκτιμάται ότι σύντομα θα λυθούν τα θέματα των απαλλοτριώσεων που αφορούν το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και την «Εγνατία Οδό ΑΕ». Το έργο αυτό μαζί με το έργο «Πολυχρηστικός σταθμός και λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξανδρούπολης» θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ, τόσο της Περιφέρειας, όσο και του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο κ. Μαγκριώτης τόνισε ότι είναι ένα λιμάνι ευρύτερης γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής σημασίας, «για αυτό και θα διασφαλίσουμε τους πόρους για τη χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων υποδομών».

Εργολαβία: «Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης».

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 14.Δεκεμβρίου 2007 με συμβατικό ποσό 18,6εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαγκριώτης, προέκυψε πρόβλημα στην κατασκευή του και οι υπολειπόμενες εργασίες θα ενταχθούν σε νέα εργολαβία, η οποία σύντομα θα δημοπρατηθεί. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια.

Πολυχρηστικός σταθμός και λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Τα έργα βρίσκονται σε φάση μελέτης η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2011. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των μελετώμενων έργων ανέρχεται σε 44,5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή Πολυχρηστικού Κρηπιδώματος (μήκους 620μ.) με τη διαμόρφωση της επιφάνειας της χερσαίας ζώνης όπισθεν των κρηπιδωμάτων, ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Για το έργο Κατασκευής Λιμενίσκου Μικρών Σκαφών (αλιευτικού καταφυγίου) θα απαιτηθούν 9,5 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία της οριστικής μελέτης.

7. Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

Εκτελείται από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το έργο «Επέκταση-Αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτιρίων του αεροσταθμού, των γραφείων Διοίκησης και λοιπών κτιριακών Εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης ‘’Δημόκριτος’’».

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09 Δεκεμβρίου 2004 με συμβατικό ποσό: 21.439.313,26 ευρώ, ποσό που μετά την 1η και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών έφτασε τα 35.660.000 ευρώ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με την τελευταία εγκριθείσα παράταση εκτιμάται μέσα στον Σεπτέμβρη του 2011.

Πηγή: voria.gr

 


Συντάκτης Νewsroom 6 Σεπτεμβρίου, 2011 07:45

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV