Για την Τρίτη 17/5 προγραμματίστηκε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 13 Μαΐου, 2011 14:35
Swiss Approval

Για την Τρίτη 17/5 προγραμματίστηκε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας

Από παλαιότερη συνεδρίαση

 


 

Με 46 θέματα θα συγκληθεί ,την Τρίτη 17/5 στις 18:00,η συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας μεταξύ των οποίων κάποια φλέγοντα για την διαχείριση  του Δήμου και των χώρων που εκμεταλλεύονται από επαγγελματίες όπως η επέκταση του κανονισμού λειτουργίας των πεζοδρόμων αλλά και ο καθορισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση στις οδούς που πεζοδρομούνται το καλοκαίρι, σχεδόν ένα μήνα μετά από την προηγούμενη συνεδρίαση.Ανάμεσα στα άλλα θέματα θα συζητηθεί και η παράταση του ωραρίου των περισσότερων νυχτερινών καταστημάτων οπότε αυτή η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από τους επαγγελματίες της νύχτας ως “Υψηλής Σημασίας” αφού οι αποφάσεις του συμβουλίου θα ορίσουν τον τρόπο που θα λειτουργήσουν αυτό το καλοκαίρι.Βέβαια η συνεδρίαση δεν θα αναλωθεί μόνο σε θέματα “νύχτας” αλλά και σε άλλα εξίσου σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή του διευρυμένου δήμου καθώς επίσης και για την έναρξη συνεργασίας με τον γειτονικό δήμο Σβίλενγκραντ Βουλγαρίας.

Τα Θέματα της Συνεδρίασης:

1.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

2.Παραχώρηση στο Δήμο Ορεστιάδας του παλαιού κτιρίου του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας και της κατοικίας του Ειρηνοδίκη για τη στέγαση της βιβλιοθήκης του συλλόγου η  ̈ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ̈. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Α ́ τριμήνου 2011Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

4.Έγκριση τρόπου διάθεσης ποσού ύψους 413.259,93 € Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

5.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

6.Επέκταση κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Ορεστιάδας στους νέους πεζοδρόμους στην πάροδο Αδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

7.Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχεδίου κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρ. 79 και 82 του ΚΔΚ με τίτλο: «Δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στην πόλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

8.Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχεδίου κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρ. 79 και 82 του ΚΔΚ με τίτλο: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που εδρεύουν στο Δήμο Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

9.Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχεδίου κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρ. 79 και 82 του ΚΔΚ με τίτλο: «Καθορισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση στις προβλεπόμενες ώρες που γίνεται πεζοδρόμηση βάση της υπ’αριθμ.227/07 απόφασης του Δ.Σ.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

10.Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Δήμο Σβίλενγκραντ και κοινή υποβολή πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιών στον Κυπρίνο και στο Σβίλενγκραντ»Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 «INTERREG IVC»Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

11.Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Δήμο Σβίλενγκραντ και κοινή υποβολή πρότασης με τίτλο: « Ανάπλαση και βελτίωση σε Στέρνα και Κυπρίνο και αποκατάσταση οδών στο Σβίλενγκραντ» στο Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013 «INTERREG IVC»Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

12.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013», συνολικού προϋπολογισμού 1.330.830,00 €. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

13.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ορεστιάδας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»,κ συνολικού προϋπολογισμού 133.790,79 €.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

14.Αποδοχή όρων ένταξης του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

15.Έγκριση ισολογισμού 2010 του Κ.Ε.Κ. Δήμου ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

16.Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης 2011 του Κ.Ε.Κ. Δήμου ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούδης Δημήτριος

17.Έγκριση ετήσιας εισφοράς 30.000 € στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΚ Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

18.Λύση της σύμβασης του έργου ΣΔΙΤ με τίτλο: «Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

20.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

21.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Τριγώνου » Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

22.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτόστρωση στίβου στο Εθνικό στάδιο Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

23.Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

24.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή Δημάρχου στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

25.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του για τη ν συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση παλαιών αρχείων του Δήμου. Εισηγητής Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μουτουσίδης Πέτρος

26.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων έτους 2011 Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαρσαμακίδης Δημήτριος.

27.Κάλυψη δαπανών φιλοξενίας και σίτισης της κινητής μονάδας στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

28.Έγκριση μεταφοράς αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

29.Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

30.Έγκριση Απολογισμών – Ισολογισμών Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2010. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ Αλεξούδης Δημήτριος

31.Έγκριση Απολογισμών – Ισολογισμών Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2010. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ Αλεξούδης Δημήτριος

32.Παραχώρηση για χρήση του γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας στο ΚΕΚ του Δήμου Ορεστιάδας Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ Αλεξούδης Δημήτριος

33.Έγκριση παραχώρησης γραφείου για τη στέγαση του Κολυμβητικού Ομίλου Ν. Ορεστιάδας «ΝΗΡΕΑΣ»Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

34.Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης Αγ. Παντελεήμονα στην Ελιά Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

35.Έγκριση δημοπράτησης αγροτεμαχίων για την Τοπική κοινότητα Ζώνης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

36.Έγκριση δημοπράτησης αγροτεμαχίων για την Τοπική κοινότητα Κυπρίνου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

37.Έγκριση δημοπράτησης αγροτεμαχίων για την Τοπική κοινότητα Φυλακίου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

38.Οικονομική ενίσχυση του Προσφυγικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Θουρίου «Το Ελευθεροχώρι» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

39.Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Μουσικών και Φίλων Μουσικής Νέας Ορεστιάδας «Δημητρός Αραμπατζής» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

40.Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

41.Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

42.Παραγραφή υπολοίπου από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

43.Επιστροφή ποσού ύψους 600,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε Δημότη. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

44.Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο εξωτερικό.Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

45.Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ ́αριθμ. 107/2011 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης χρήσης γης στο Ο.Τ.301α, 306 & 307». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

46.Εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βύσσας Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 


Συντάκτης Νewsroom 13 Μαΐου, 2011 14:35

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV