Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 25 Μαΐου, 2022 11:33

Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Ορεστιάδας

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) Ορεστιάδας, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση τον Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14 Απριλίου 2022, για διεξαγωγή στις 29/05/2022 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Τακτικά Μέλη τον Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ορεστιάδας σε Περιφερειακή Συνέλευση που θα συγκληθεί την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10:00 π.μ. στην Ορεστιάδα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Τμήματος του ΕΕΣ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 257, τηλ. 2552029500.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

– Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ορεστιάδας.

– Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ορεστιάδας (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Η ψηφοφορία Θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στην Κεντρική Διοίκηση και σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα από την ώρα επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό, μέχρι τις 18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη του Σωματείου. Η καταβολή της συνδρομής τον έτους 2022 και μόνον μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Οι εισφορές προηγούμενων ετών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 5 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ορεστιάδας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 257, τηλ. 2552029500 και 6948004342, e-mail: oresύadaiιiredcross.gr τις ώρες από 18:00 έως 20:00.


Συντάκτης Νewsroom 25 Μαΐου, 2022 11:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV