ΑΣΕΠ: Πρόσληψη φύλακα στην ΕΦΑ Ροδόπης

Συντάκτης Νewsroom 10 Μαρτίου, 2020 11:23

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη φύλακα στην ΕΦΑ Ροδόπης

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.: 691 32, Κομοτηνή, υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310-22411& 25310- 21517).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Συντάκτης Νewsroom 10 Μαρτίου, 2020 11:23

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV