Αντικατάσταση Επιφανειακών Δικτύων με Υπόγεια Δίκτυα Άρδευσης στις γεωτρήσεις Οινόης-Σάκκου

Συντάκτης Νewsroom 4 Φεβρουαρίου, 2021 10:11

Αντικατάσταση Επιφανειακών Δικτύων με Υπόγεια Δίκτυα Άρδευσης στις γεωτρήσεις Οινόης-Σάκκου

Ο Δήμος Ορεστιάδας δημοσίευσε την διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο : Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 2.200.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης(Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να αντικατασταθούν τα αρδευτικά δίκτυα 35 αδειοδοτημένων γεωτρήσεων στην περιοχή Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας με νέο υπόγειο δίκτυο, εξυπηρετώντας επιφάνεια 14.800 στρεμμάτων με μήκος επέμβασης 40 χιλιομέτρων καλύπτοντας τις ανάγκες 300 παραγωγών.

Σε συνδυασμό  με τα έργα αντικατάστασης επιφανειακών δικτύων άρδευσης στα αγροκτήματα Κλεισσούς και Σαγήνης, το παρών αποτελεί το 3ο κατά σειρά έργο που αφορά υπογειοποιήση δικτύου άρδευσης με περιοχή παρέμβασης τα αγροτεμάχια στον κάμπο Ωοειδούς Ορεστιάδας συνολικού προϋπολογισμού 6.140.000,00 € των οποίων η υλοποίηση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες της περιοχήςΗ προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/2/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 


Συντάκτης Νewsroom 4 Φεβρουαρίου, 2021 10:11

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV