Αλλαγή στις εξετάσεις για εισαγωγή με κατατακτήριες στην αστυνομία

Συντάκτης Νewsroom 19 Μαΐου, 2020 09:57

Αλλαγή στις εξετάσεις για εισαγωγή με κατατακτήριες στην αστυνομία

Αλλαγή στις εξετάσεις για εισαγωγή με κατατακτήριες στην αστυνομία

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 6501/1/219 από 09/02/2020 προκήρυξη, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η υπ’ αριθ. 55591/ΓΔ4 από 13/05/2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1846) κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και το από 04/05/2020 απόσπασμα του πρακτικού της 40ης Συνεδρίασης της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων

Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρακαλείται να δημοσιεύσει την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.

Δείτε την αρχική προκήρυξη εδώ


Συντάκτης Νewsroom 19 Μαΐου, 2020 09:57

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV