Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρών

Συντάκτης Νewsroom 21 Δεκεμβρίου, 2009 15:22

ΣΧΕΤ: α. ΑΠ:8746/20 -12-2009/ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Γ.Π.Π

β. Το τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ’’

  1. Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από το φράγμα του Ιβαίλοβγραντ της Βουλγαρίας από 20-12-09 (νυχτερινές ώρες) και των έντονων βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε όλο το Νομό, παρακαλούμε όπως, λάβετε άμεσα τα παρακάτω μέτρα:

α. ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΥ

Να ενημερώσουν έγκαιρα τους κατοίκους της ζώνης ευθύνης αυτών (Γεωργούς –

Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς κ.λ.π.) να μη πλησιάζουν τις επικίνδυνες περιοχές

(αναχώματα των ποταμών Έβρου – Άρδα και Ερυθροπόταμου – τοπικούς χείμαρρους και

ποταμούς) για την αποφυγή ατυχημάτων

β. Οι ΔΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Να ενημερώσουν έγκαιρα τους Προέδρους των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ ΝΟΜΟΥ για τη λήψη

προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά

Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.).

γ. Οι ΔΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Να ενημερώσουν έγκαιρα τις κτηνοτροφικές μονάδες της ζώνης ευθύνης αυτών αναφορικά

με την επικρατούσα κατάσταση

δ. Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα σε ετοιμότητα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση

των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

2 . Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου παρακολουθεί την

εξέλιξη του όλου θέματος και για οποιαδήποτε αλλαγή της εξέλιξης της υφιστάμενης

κατάστασης, θα ενημερώνει έγκαιρα τους εμπλεκομένους φορείς.


Συντάκτης Νewsroom 21 Δεκεμβρίου, 2009 15:22

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV