Πρώτα εξόφληση αρδευτικού νερού, μετά ενιαία ενίσχυση

Συντάκτης Νewsroom 22 Απριλίου, 2010 07:47

Οι αγρότες-δικαιούχοι ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης θα πρέπει από φέτος θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της λεγόμενης πολλαπλής συμμόρφωσης αναφορικά με τα αρδευτικά ύδατα και να έχουν εξοφλήσει τους τοπικούς αρδευτικούς οργανισμούς (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης κ.α.), προκειμένου να μπορούν να εισπράξουν τις κοινοτικές τους ενισχύσεις.

Αυτό επισημαίνεται σε έγγραφο της διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο προστίθεται ότι:

«Με την πρόσφατη αναθεώρηση της ΚΑΠ και σε ότι αφορά στο καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (κοινοτικός κανονισμός 73/2009), εισάγεται στις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση». Το πρότυπο αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και έτσι από 1.1.2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση ως εξής:

– Οι γεωργοί, οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας), πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

– Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης, θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας.

Αναφορικά με τις γεωτρήσεις ισχύουν τα ακόλουθα :

• Εφόσον ο γεωργός διαθέτει ήδη άδεια χρήσης ή έχει κάνει αίτηση για αδειοδότηση στον αρμόδιο φορέα, το σχετικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης.

• Εφόσον ο γεωργός δε διαθέτει άδεια, θα πρέπει να κάνει αίτηση στις νομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, όπου θα δηλώνει τη θέση της υδροληψίας, τον τύπο της και τα χαρακτηριστικά της. Σε αυτή την αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώνει εάν η υδροληψία λειτουργεί πριν ή μετά το Μάιο του 1989, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ή να εκκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης αδείας. Και τούτο διότι στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης νερού».

Πηγη ΜΠΕ


Συντάκτης Νewsroom 22 Απριλίου, 2010 07:47

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV