ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Συντάκτης news 29 Απριλίου, 2010 11:23

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρούπολη αποτελούμενος από τους δήμους

α. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και γ. Φερών, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί αποτελούμενος από τους δήμους α. Σουφλίου και β.

Τυχερού γ. Ορφέα, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Διδυμοτείχου με έδρα το Διδυμότειχο αποτελούμενος από τους δήμους α.

Διδυμοτείχου και β. Μεταξάδων, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.

Ορεστιάδος β. Βύσσας γ. Κυπρίνου και δ. Τριγώνου, οι οποίοι καταργούνται

Β. Στον δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

25

1. Δήμος Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγείρου β.

Κομοτηνής και γ. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ιάσμου με έδρα τον Ίασμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιάσμου β. Σώστου

και την κοινότητα Αμαξάδων, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Μαρώνειας με έδρα τις Σάπες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μαρωνείας και

β. Σαπών, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Αρριανών με έδρα τη Φιλλύρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρριανών β.

Φιλλύρας και τις κοινότητες α. Κέχρου β. Οργάνης, οι οποίοι καταργούνται.

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Ξάνθης με έδρα τη Ξάνθη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ξάνθης και β.

Σταυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Μύκης με έδρα τη Σμίνθη αποτελούμενος από το δήμο Μύκης και τις κοινότητες α.

Θέρμων β. Κοτύλης γ. Σατρών, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Δημόκριτου με έδρα τα Άβδηρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αβδήρων β.

Βιστωνίδος και γ. Σελέρου, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στον δήμο Τοπείρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή


Συντάκτης news 29 Απριλίου, 2010 11:23

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV