Αναφορά Τσιαούση για παράταση αποπληρωμής δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Συντάκτης Νewsroom 29 Απριλίου, 2011 08:12

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αντικείμενο τη δυνατότητα παράτασης αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, σε έξι χρόνια από τρία που είναι σήμερα.


Στην  αναφορά  της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Το ελληνικό εμπόριο αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες της τελευταίας, εικοσαετίας, με την κατάσταση να βαίνει ασφυκτική, κυρίως για τις Μικρομεσαίες  επιχειρήσεις. Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό κλάδο, αποτελεί την σύνθεση των χαρακτηριστικών συμπεριφορών των επιχειρήσεων, τα οποία αφενός προσδιορίζουν την δυναμική ανάπτυξής του και αφετέρου καταγράφουν τις δυσκολίες των συνθηκών, που αυτές θα πρέπει να υπερβούν για να διασφαλίζουν την συνέχεια της παρουσίας τους στην αγορά. Η «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», μέσω ΤΕΜΠΜΕ, ιδίως του ΤΕΜΠΜΕ 2 και 3,  πριν από δύο περίπου χρόνια, έδωσε ανάσα πνοής με την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και παράταση ζωής σε πολλές από αυτές.

Οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και διάφορα προβλήματα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πλέον ευαίσθητες από όλες τις επιχειρήσεις στις μεταβολές του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι οι πρώτες που θα υποφέρουν αν επιβαρυνθούν με υπερβολική γραφειοκρατία και οι πρώτες που θα ευδοκιμήσουν αν υπάρξουν πρωτοβουλίες για βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Παράλληλα παρουσιάζουν υψηλή εξάρτηση από την εγχώρια ή την τοπική ζήτηση και σε συνδυασμό με την δύσκολη οικονομική συγκυρία,  έχουν εντείνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τους, με συνέπεια  κύκλος εργασιών να έχει μειωθεί κατακόρυφα, ενώ οι περισσότερες των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν ίχνος ρευστότητας για να καλύψουν τα πάγια έξοδά και τις λοιπές υποχρεώσεις τους. Η έλλειψη αγοραστικής δύναμης από το καταναλωτικό κοινό και η συνεχώς αυξανόμενη ύφεση επιφέρουν αδυναμία στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν στις εμπορικές επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, καθιστώντας αναγκαία την εξεύρεση μιας άμεσης και βιώσιμης λύσης, προκειμένου να μην οδηγηθεί η οικονομία μας σε κατάρρευση.

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν αποτελεί η παράταση αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων σε έξι χρόνια από τα τρία που είναι σήμερα, εξαιτίας της μεγάλης δυσκολίας πολλών επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν μέσω ΤΕΜΠΜΕ. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί το ύψος των εξαμηνιαίων δόσεων, καθώς επίσης θα δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων προς το ΤΕΜΠΜΕ και το κράτος να μην εγγράψει  πρόσθετες φορολογικές επισφάλειες.

Η λύση αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις οφειλόμενες δόσεις τους και να απεγκλωβιστούν από τον κίνδυνο του κλεισίματος και την ανεργία για χιλιάδες εργαζόμενους».

 

Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τον κύριο Υπουργό για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις περαιτέρω ενέργειες  προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη παράταση αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, σε έξι χρόνια από τρία που είναι σήμερα, καθώς επίσης και η υλοποίηση νέων προγραμμάτων που θα σχεδιαστούν με βάση τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων.

 


Συντάκτης Νewsroom 29 Απριλίου, 2011 08:12

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV